بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘مهاجرت به استرالیا’

تغییرات لیست مشاغل مورد نیاز ایالت NSW جهت مهاجرت به استرالیا

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
 مهاجرت به استرالیا

مهاجرت به استرالیا

لیست مشاغل مورد نیاز ایالت NSW جهت ساب کلاس 489 با تغییرات مهمی  به روز رسانی شده است. برخی از مشاغل به منطقه  Far South Coastاضافه شده اند در نتیجه  ممکن است برای ساب کلاس 489 قابل قبول باشند. لیست این مشاغل  بدین شرح می باشد: ادامه ی نوشته