بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘مهاجرت از طریق کار’

مهاجرت به آمریکا از طریق کار یا همان EB3

مهاجرت به آمریکا از روش کار یا همان EB3

 

مهاجرت به آمریکا از طریق کار یا همان EB3

مهاجرت به آمریکا از طریق کار یا همان EB3

روش مهاجرت به آمریکا- از طریق کار یا همان EB3 یکی از روش های قانونی و ساده ترین روش اخذ گرین کارت و مهاجرت به آمریکا می باشد. شما می توانید با اقدام از روش EB3 اقامت دایم آمریکا را برای همه اعضای خانوادتان (همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال) کسب نمایید.

مهمترین شرط برای واجد شرایط بودن و اقدام از روش EB3 داشتن پیشنهاد کار از یک کارفرمای آمریکایی است که این پیشنهاد کار باید به تایید وزارت کار و اداره مهاجرت آمریکا رسیده باشد. شرکت بانیان سعادت با همکاری یکی از بزرکترین دفاتر بین المللی حقوقی در امریکا توانسته است پیشنهاد کار و تاییدیه شغل‌هایی که با کمبود نیروی کار در امریکا مواجه هستند و نیاز به تخصص ندارند را از پیش کسب کرده و در اختیار متقاضیان این روش قرار دهد.

ادامه ی نوشته