بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘تعطیلات آلمان’

روزهای تعطیل در آلمان

مهاجرت به آلمان – تعطیلات و زندگی در آلمان

 

روزهای تعطیل در آلمان

روزهای تعطیل در آلمان

 

تعطیلات عمومی در آلمان از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت بوده و گاهی در تعطیلات گروه های مختلف مردم در یک ایالت نیز بسته به اینکه مذهب محلی غالب کاتولیک یا پروتستان است، تفاوت هایی دیده می شود.
تاریخ یا روزهایی که در زیر آمده است، در بیشتر مناطق کشور آلمان تعطیل عمومی می باشند:

ادامه ی نوشته