بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘اقامت دائم در آمریکا’

مهاجرت – اقامت دائم در آمریکا با گرین کارت

اقامت دائم آمریکا برای دارندگان گرین کارت

مهاجرت - اقامت دائم در آمریکا با گرین کارت

مهاجرت – اقامت دائم در آمریکا با گرین کارت

بر اساس قوانین مهاجرت امریکا، دارندگان گرین کارت اجازه دارند به طور دائم در آمریکا زندگی کنند ( گرین کارت آمریکا ) و از حق کار در این کشور. برخوردار شوند. گرین کارت” راهمانطور که گفته شد  می‌توان از راه های گوناگون کسب کرد. یکی از متداول‌ترین راه های کسب کارت سبز، مهاجرت به آمریکا از طریق خانواده و بستگان نزدیک است. برخی از افراد هم می‌توانند در صورت کسب حمایت از طرف کارفرمایان آمریکایی، و طی مراحل ضروری کارت سبز خود را دریافت کنند. همچنین شماری از متقاضیان واجد شرایط هم می‌توانند از راه درخواست پناهندگی، و دیگر برنامه های بشر دوستانه، اجازه اقامت دائم در آمریکا را کسب کنند ( مهاجرت به آمریکا ) .

برای کسب شهروندی ایالات متحده داشتن برخی پیش شرط‌ها الزامیست است. افراد معمولاً یا با تولد در خاک آمریکا و یا پس از تولد حق شهروندی این کشور را  ادامه ی نوشته