خانه > اقامت, اقامت آلمان > شرایط گرفتن اقامت آلمان

شرایط گرفتن اقامت آلمان

شرایط گرفتن اقامت آلمان

 

کشور آلمان از نظر صنعتی و اقتصادی در اروپا جایگاه ویژه ای دارد.
نظام سیاسی این کشور فدرال دموکراتیک پارلمانی بوده و ١۶ایالت است.
این ایالتها در بعضی موارد می توانند به صورت مستقل عمل کنند.به همین علت هر ایالت قوانین تحصیلی و شغلی مختص خود را دارد.
بعضی از این ایالت ها در آن تحصیل رایگان بوده و در برخی شامل هزینه هایی می باشد.
برای گرفتن اقامت آلمان مانند دیگر کشور های اروپایی از ٢طریق میشود اقدام کرد؛
١-موقت. ٢دائم
شرایط گرفتن اقامت آلمان از هر ٢طریق متفاوت است.
موقت؛اقامت آلمان از نوع موقت شامل؛اقامت تحصیلی،آموزش های حرفه ای و شغلی و پژوهش و تحقیق میباشد.
زمانی که برای گرفتن این اقامت طول میکشد حد اکثر یک سال است.در صورتی که به زمان بیشتری نیاز باشد مانند تحصیل،باید هر سال ویزا تمدید گردد.
اقامت دائم آلمان؛افرادی می توانند این اقامت را بگیرند که ۵سال کامل دارای اقامت دائم بوده اند.هزینه زندگی خود را هم از طریق کار تأمین کرده اند و تا اندازه ای مسلط به زبان آلمانی هستند.
از اقامتهایی که می توان منجر به اقامت دائم شود ؛اقامت های سرمایه گذاری ،ازدواج ،بلوکارت… می توان اشاره کرد.
موضوع قابل توجه این است که این نوع ویزاها در اصل موقت میباشند ولی در نهایت تبدیل به اقامت دائم میگردد.
اقامت از طریق ازدواج؛
نوع دیگری از شرایط مهاجرت به آلمان می باشد،اگر شما با فردی که اقامت آلمان دارد ازدواج کنید به شما هم اقامت آلمان داده می شود .
اگر ۵سال از ازدواج شما گذشته باشد به شما تابعیت آلمان داده می شود.
اقامت از نوع ازدواج هیچ ربطی به جنسیت ندارد،از مزایای این نوع اقامت می توان به این اشاره کرد که شما اجازه کار تمام وقت خواهید داشت.
نکته مهم این است که برای ازدواج با کسی که تابعیت آلمان را دارد حتما باید درخواست تابعیت بدهید اما زمانی که زمان مورد نظر نگذرد به شما تابعیت داده نخواهد شد ،اما برای ازدواج باید درخواست تابعیت کرد.

Categories: اقامت, اقامت آلمان Tags: