خانه > اقامت, مهاجرت به آمریکا > اقامت دائمي آمریکا از طريق کار

اقامت دائمي آمریکا از طريق کار

اقامت دائمي آمریکا از طريق کارReviewed by مدیر وب سایت on Feb 3Rating:
اقامت دائمي آمریکا از طريق کار

اقامت دائمي آمریکا از طريق کار

EB1

فرد داراي مهارت و توانایی خیلی خوب، اساتيد و محقق ، برخي مجريان و مديران چند مليتي می توانند برای این اقامت اقدام کنند.

EB2
افراد ی كه حرفه اي داراي مدارج پيشرفته و يا مشابه آن هستند و يا افرادی كه توانايي زیادی در علوم، هنر يا تجارت دارند.

EB3
افرادی با حداقل دوسال سابقه كار بعنوان كارگر ماهر، حرفه اي با مدرک ليسانس و با حداقل دوسال سابقه كار بعنوان كارگر ماهر در ایالت متحده کار کنند.

 

با مشاورین ما بصورت برای مشاوره رایگان مهاجرت تماس بگیرید.