خانه > مهاجرت, مهاجرت به انگلستان > آسان شدن قوانین پناهندگی برای ایرانیان

آسان شدن قوانین پناهندگی برای ایرانیان

آسان شدن قوانین پناهندگی برای ایرانیانReviewed by مدیر وب سایت on Jun 16Rating:
آسان شدن قوانین پناهندگی برای ایرانیان

آسان شدن قوانین پناهندگی برای ایرانیان

دولت بريتانيا در نظر دارد تغييراتي در قوانين مهاجرتي خود ايجاد کند تا دوره زماني اخذ پناهندگي به اين کشور از سوي شهروندان کشورهايي خاص از جمله ايران و زيمبابوه راحت تر شود، اخيرا اداره مرزباني  بريتانيا با هشدار به دولت بريتانيا گفته است که “ديپورت” پناهندگان غيرقانوني از کشورهايي چون زيمبابوه که در آنجا حقوق بشر به شدت نقض مي شود خطراتي جدي را براي پناهندگان متقاضي مهاجرت به بريتانيا به وجود مي آورد.

 براين  اساس، سياست جديد وزارت  مهاجرت بريتانيا با توجه به اين هشدار احتمالا تغيير خواهد کرد و از اين پس پرونده متقاضيان پناهندگي که بيشتر آنها از کشور زيمبابوه هستند مورد بازنگري قرار مي گيرد.

پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين پيشنهاد بيش از 40 هزار متقاضي پناهندگي به بريتانيا از کشورهايي چون زيمبابوه، ايران، سومالي، الجزاير و چين از اين قانون بهره مند شوند.

اين 40 هزار نفر کساني هستند که در خواست پناهندگي آنها از سوي دادگاه رد شده است و هر آن در خطر اخراج از بريتانيا و بازگشت به کشورهاي متبوعشان هستند.

“فيل وولاس” وزير مهاجرت بريتانيا با اشاره به اين موضوع گفته است که دليل پيشنهاد اين قانون جديد مسايل حقوق بشر و خطراتي است که شهروندان اين کشورها ممکن است در صورت بازگشت به کشور متبوعشان با آن مواجه شوند.  بر اساس قانون جديد مهاجراتي بريتانيا “دوره برزخ  اخذ پناهندگي” از 10 تا 12 سال به 4 تا 6 سال کاهش مي يابد. به عبارت ديگر  کساني که درخواست پناهندگي از بريتانيا دارند از اين پس مي توانند در صورت اقامت 4 تا 6 سال در بريتانيا اين پناهندگي را دريافت دارند در حالي که در قانون قبلي اين مدت زماني 10 تا 12 سال بود.

با اين حال وزير مهاجرت بريتانيا گفته است رويکرد تساهل آميز دولت بريتانيا در اين زمينه به معناي “عفو” عمومي پرونده هاي متقاضيان مهاجرت به بريتانيا نيست و پرونده هايي که مشکلات و نواقص خاصي دارند و دولت بريتانيا نمي تواند به آنها پناهندگي بدهد همچنان مثل گذشته خواهند ماند.

با اين حال وزير کشور دولت سايه بريتانيا با انتقاد از رويه جديد وزارت مهاجرت اين کشور گفته است که اين اقدام دولت کارگري فرستادن يک پيام منفي و نادرست به سراسر جهان است. وي همچنين دولت کارگري را به اعمال استانداردهاي دو گانه متهم کرده است.

محافظه کاران بريتانيايي نگاهي منفي تري نسبت به مقوله مهاجرت دارند و معتقد به سخت تر کردن قوانين مهاجرتي و جلوگيري از ورود غيرقانوني مهاجران به اين کشور هستند.  دولت کارگري بريتانيا گفته است از 600 پرونده اي که اخيرا در چارچوب قانون جديد مورد بررسي دادگاه قرار گرفته است تنها 5 نفر موفق به دريافت مجوز اقامت در بريتانيا شده اند و اعمال قانون جديد مهاجرت تنها براي خلوت کردن حجم پرونده هاي مورد رسيدگي در وزارت مهاجرت و نيز جلوگيري از تراکم پرونده هاي اخذ پناهندگي و تعيين تکليف سريع تر متقاضيان مهاجرت و اخذ پناهندگي از بريتانيا است.