اقامت

اقامت-مهاجرت و مشاوره در خصوص مهاجرت

اقامت

  • اقامت

اقامت رابطه ای است مادی و حقوقی که بدون توجه به تابعیت شخص، فرد را به قسمتی از خاک

یک کشور مرتبط میکند. در واقع اقامتگاه هر شخص، مکان معینی از یک کشور است که رابطه ای

مادی و حقوقی بین آن کشور و شخص ایجاد می شود.

اگر شخصی با تابعیت کشور خود بخواهد در کشوری دیگر اقامت داشته باشد، باید ابتدا از آن کشور

ویزا و اجازه ورود کسب نماید و سپس اقدام به اخذ پروانه اقامت کرده و برای مدتی معین که در

قانون آن کشور آمده است در آنجا زندگی کند. سپس با گذر زمان مشخص، فرد می تواند درخواست

تابعیت نماید. لذا در حالت کلی، در اکثر مواقع ابتدا نیاز به اخذ مجوز برای اقامت در یک کشور و بعد

از آن رسیدن به تابعیت آن کشور است.

 

  • تعریف تابعیت

تابعیت اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی و به معنی عضویت وقبول فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت

است. به عبارت دیگر تابعیت رابطه ای سیاسی، بین المللی، داخلی، حقوقی و معنوی بین شخص و کشور متبوع

اش است که سبب می شود در قبال یکدیگر تکالیفی را بجا آورند.

براساس اصول کلی حاکم بر تابعیت در جهان، هر فردی باید تابعیت یه کشور را داشته باشد؛ از طرفی بنابر مقدمه

قرارداد ۱۹۳۰ لاهه، بهتر است که هر فردی تنها دارای یک تابعیت باشد و نباید بیش از یک تابعیت تحت عنوان تابعیت

مضاعف داشته باشد. از این رو چهار اصل زیر را برای تابعیت در نظر می گیرند :

هرکسی باید دارای تابعیت باشد – ضرورت تابعیت و نفی بی تابعیتی نداشتن بیش از یک تابعیت – نفی دو تابعیتی

تغییر پذیری تابعیت – ترک یک تابعیت و گرفتن تابعیتی دیگر ممنوع بودن سلب تابعیت در هریک از موارد بالا، دولت ها

باید به گونه ای قانونگذاری نمایند که تمامی اصول بالا رعایت بشوند. به عنوان مثال در مورد تغییر پذیری تابعیت باید این

امکان وجود داشته باشد که شخص بتواند به سبب عواملی چون ازدواج، تغییر تابعیت والدین و … به لحاظ قانونی ترک

تابعیت بکند.برای قبول تابعیت، راههای مختلفی را در نظر می گیرند، که در این مقاله برای راحتی در انتقال مطالب،

اینگونه بیان می شود :

تابعیت اصلی که مربوط به دو سیستم خون و خاک می باشد.

تابعیت اکتسابی که خود به چهار دسته تقسیم می کنیم .

در سیستم خون، که تابعیت نسبی نیز نامیده می شود، بچه بدنیا آمده تابعیت والدین خود را کسب خواهد کرد. و در

سیستم خاک، تابعیت کشوری به طفل داده خواهد شد که در قلمرو حاکمیت آن بدنیا آمده باشد.

در تابعیت اکتسابی، تابعیت از طریق تحصیل و در نتیجه اراده فرد، تبعی و در نتیجه اراده فردی دیگر، تحققی و درنتیجه

ازدواج، و در نهایت اجباری می باشد.

کارشناسان ما در مؤسسه پدیده نوین میتوانند شما را راهنمایی کنند.

 

  • تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف به معنی داشتن دو یا چند تابعیت برای شخص است. به این خاطر در حالی که شخص تابع دولتی

است، دولت یا دولت های دیگری نیز او را تابع خود در نظر میگیرند. درنتیجه شخصی که بیش از یک تابعیت دارد،

دارای یک وضعیت غیرعادی است؛ چون تابعیت منشاء حقوقی تکالیف فرد در برابر آن کشور است.

به عبارت دیگر: تابعیت دوگانه یعنی فردی در یک زمان بتواند شهروند دو کشور متفاوت به حساب آید، به طوری

که باتوجه به قوانین دارای گذرنامه هر دوکشور باشد.دیدگاه های متفاوتی در بین کشورها نسبت به دارا بودن

دو یا چند پاسپورت توسط افراد شهروند خود وجود دارد. به نحوی  که برخی از دولت ها آن را رد و حتی قانون هایی

را برای جلوگیری از آن وقرار داده اند ؛ ولی برخی از دولت ها داشتن گذرنامه کشورهای دیگر را امری مجاز و بدون

محدودیت می دانند.در این راستا کشورهایی مانند دانمارک ، چین ، هند ، نروژ و ژاپن با وضع قوانینی بازدارنده،

داشتن بیش از یک گذرنامه را منع کرده اند. همچنین در اکثر کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی،

داشتن تابعیت دوگانه منع شده است و در این کشور جریمه های سنگینی نیز درنظر می گیرند. این در حالی

است که در کشورهایی مانند سوئد، کانادا، انگلستان، و ایالات متحده امریکا داشتن تابعیت دوگانه منع قانونی ندارد.

بهترین  راه برای گرفتن اقامت چیست؟

دانلود فرم قرارداد مهاجرت

مشاوره رایگان :

۰۲۱-۸۸۲۰۹۹۴۲

۰۲۱-۸۸۲۰۹۴۷۴

مشاوره شهرستان :

۸۶۰۸۶۵۸۷

همراه : ۰۹۱۹۲۹۹۹۲۰۰