اقامت تضمینی اروپا و آمریکا با 10 میلیون تومان برای هر نفر در مدت زمان حداکثر 14 ماه از زمان اقدام با خدمات از قبیل تهیه کار و مسکن در کشور مهمان

توجه: این روش برای مدتی محدود و مشخص میباشد

ادامه مطلب
اقامت

اقامت

اقامت آذربایجان اقامت آرژانتین اقامت آفریقای جنوبی اقامت آفریقای مرکزی اقامت آلبانی اقامت آلمان اقامت آنتیگوا و باربودا اقامت آندورا…
ادامه مطلب
اقامت, مهاجرت به آلمان, مهاجرت به آمریکا, مهاجرت به استرالیا, مهاجرت به انگلستان, مهاجرت به دانمارک, مهاجرت به سوئد, مهاجرت به فرانسه, مهاجرت به کانادا, مهاجرسرا, ویزا

افزایش یا کاهش مهاجران غیرقانونی؟!

افزایش یا کاهش مهاجران غیرقانونی؟!  براساس آخرین آمارهای جهانی، حدود یك میلیون مهاجر غیرقانونی اكنون در…